Báo cáo về chỉ số thông tin xã hội 2013

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  4,293

Công nghệ thông tin và truyền thông thường được gọi là ICT, là cụm từ thường dùng như từ đồng nghĩa rộng hơn cho Công nghệ thông tin (IT), là thuật ngữ chung để nhấn mạnh vai trò của Truyền thông hợp nhất và sự kết hợp của Công nghệ Thông tin và Công nghệ Truyền thông.

Công nghệ thông tin và truyền thông thường được gọi là ICT, là cụm từ thường dùng như từ đồng nghĩa rộng hơn cho Công nghệ thông tin (IT), là thuật ngữ chung để nhấn mạnh vai trò của Truyền thông hợp nhất và sự kết hợp của Công nghệ Thông tin và Công nghệ Truyền thông. ICT mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng về nhiều mảng như giáo dục, sức khỏe và công việc. Ngày nay, ICT là một thước đo mới cho sự phát triển của một quốc gia. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn khám phá về ICT ở các quốc gia trên thế giới.

Nguồn: tinhte.vn

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request