Gói dịch vụ Cloud Server

Dịch vụ máy chủ

DS1

Dedicated Server

 • CPU 4 Core
 • RAM 4 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

1,179,000/tháng

1,179,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 4 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

PCS1

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 1 Core
 • RAM 1 Gb
 • Dung lượng: 100GB TURBO SSD

179,000/tháng

179,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Linux

CS1

Cloud Server

 • CPU 1 Core
 • RAM 1 Gb
 • Dung lượng: 50GB SSD

199,000/tháng

199,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Linux

DS2

Dedicated Server

 • CPU 8 Core
 • RAM 8 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

1,999,000/tháng

1,999,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 8 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

PCS2

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 2 Core
 • RAM 2 Gb
 • Dung lượng: 100GB TURBO SSD

429,000/tháng

429,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

CS2

Cloud Server

 • CPU 2 Core
 • RAM 2 Gb
 • Dung lượng: 50GB SSD

449,000/tháng

449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

DS3

Dedicated Server

 • CPU 12 Core
 • RAM 16 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

2,449,000/tháng

2,449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 12 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

PCS3

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 4 Core
 • RAM 4 Gb
 • Dung lượng: 200GB HDD

799,000/tháng

799,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

CS3

Cloud Server

 • CPU 4 Core
 • RAM 8 Gb
 • Dung lượng: 200GB SSD

1,449,000/tháng

1,449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

Zalo messenger request