Cloud Server

Cloud Server

Cloud Server giải pháp thay thế VPS truyền thống tuyệt vời nhất

CS1

Cloud Server

 • CPU 1 Core
 • RAM 1 Gb
 • Dung lượng: 50GB SSD

199,000/tháng

199,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Linux

CS2

Cloud Server

 • CPU 2 Core
 • RAM 2 Gb
 • Dung lượng: 50GB SSD

449,000/tháng

449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

CS3

Cloud Server

 • CPU 4 Core
 • RAM 8 Gb
 • Dung lượng: 200GB SSD

1,449,000/tháng

1,449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

Zalo messenger request