Dịch vụ Office 365

Dịch vụ Office 365

Dịch vụ Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Gói F3
  • Tài khoản 1 email
  • Dung lượng: 2GB

95,000/tháng

95,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Email cơ bản và office cho nhóm làm việc linh hoạt
Bộ Office Online:
Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams, OneNote, OneDrive
2GB lưu trữ đám mây
2GB/Email

Microsoft 365 Business Basic
  • Tài khoản 1 email
  • Dung lượng: 1000GB

145,000/tháng

145,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Email cơ bản và office cho nhóm làm việc linh hoạt
Bộ Office Online:
Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams, OneNote, OneDrive
1T  lưu trữ đám mây
50GB/Email

Microsoft 365 Business Standard
  • Tài khoản 1 email
  • Dung lượng: 50GB

309,000/tháng

309,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Cho người dùng văn phòng với tổ chức lớn hơn
Bộ Office Online:
Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams, OneNote, OneDrive
1T lưu trữ đám mây
50GB/Email

Zalo messenger request