Dịch vụ Google Workspace

Dịch vụ Google Workspace

Dịch vụ Google Workspace

Business Starter
  • Tài khoản 1 email
  • Dung lượng: 30GB

149,000/tháng

149,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Mức độ : Basic
Số lượng tài khoản: 5
Dung lượng/ tài khoản: 30GB
Tiện ích văn phòng: Docs, Sheets, Slides
Ứng dụng: Google Chats & Google Meet

Business Standard
  • Tài khoản 5 email
  • Dung lượng: 30GB

849,000/tháng

849,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Mức độ : Basic
Số lượng tài khoản: 5
Dung lượng/ tài khoản: 30GB
Tiện ích văn phòng: Docs, Sheets, Slides
Ứng dụng: Google Chats & Google Meet

Business Plus
  • Tài khoản 20 email
  • Dung lượng: 30GB

3,390,000/tháng

3,390,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Mức độ : Basic
Số lượng tài khoản: 20
Dung lượng/ tài khoản: 30GB
Tiện ích văn phòng: Docs, Sheets, Slides
Ứng dụng: Google Chats & Google Meet

Zalo messenger request