Chuẩn bảo mật web SSL COMODO

Chuẩn bảo mật web SSL COMODO

Chuẩn bảo mật web SSL COMODO

COMODO POSITIVE SSL
 • Chứng thực tên miền
 • Độ bảo mật: Cơ bản
 • Bảo hiểm: 10,000$
 • Thời gian cấp: 30 phút

245,000/năm

245,000/năm khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Chứng nhận từ: Sectigo

COMODO SSL
 • Chứng thực tên miền
 • Độ bảo mật: Trung bình
 • Bảo hiểm: 250,000$
 • Thời gian cấp: 30 phút

805,000/năm

805,000/năm khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

COMODO SSL

Chứng nhận từ: Sectigo

COMODO SSL UCC
 • Chứng thực tên miền
 • Độ bảo mật: Cao
 • Bảo hiểm: 250,000$
 • Thời gian cấp: 30 phút

2,800,000/năm

2,800,000/năm khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

COMODO SSL UCC

Chứng nhận từ: Sectigo

Zalo messenger request