TURBO CLOUD SERVER

TURBO CLOUD SERVER

Máy chủ Cloud server turbo SSD

PCS1

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 1 Core
 • RAM 1 Gb
 • Dung lượng: 100GB TURBO SSD

179,000/tháng

179,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Linux

PCS2

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 2 Core
 • RAM 2 Gb
 • Dung lượng: 100GB TURBO SSD

429,000/tháng

429,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

PCS3

TURBO CLOUD SERVER

 • CPU 4 Core
 • RAM 4 Gb
 • Dung lượng: 200GB HDD

799,000/tháng

799,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 100 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

OS: Windows/Linux

Zalo messenger request