Gói email theo tên miền

Gói email theo tên miền

Dịch vụ email theo tên miền, sử dụng email theo tên công ty để giao dịch chuyên nghiệp hơn

Email Pro 1
  • Tài khoản 1 email
  • Dung lượng: 1GB

19,000/tháng

19,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Email Pro 1

Email Pro 2
  • Tài khoản 5 email
  • Dung lượng: 5GB

69,000/tháng

69,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Email Pro 2

Email Pro 3
  • Tài khoản 10 email
  • Dung lượng: 10GB

99,000/tháng

99,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Email Pro 3

Email Pro 4
  • Tài khoản 20 email
  • Dung lượng: 20GB

149,000/tháng

149,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ

Gói 20 email theo tên miền

Zalo messenger request