Dedicated Server

Dedicated Server

Máy chủ cao cấp riêng, tự quản lý tài nguyên máy chủ theo cách của mình

DS1

Dedicated Server

 • CPU 4 Core
 • RAM 4 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

1,179,000/tháng

1,179,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 4 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

DS2

Dedicated Server

 • CPU 8 Core
 • RAM 8 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

1,999,000/tháng

1,999,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 8 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

DS3

Dedicated Server

 • CPU 12 Core
 • RAM 16 Gb
 • Dung lượng: 300GB SSD

2,449,000/tháng

2,449,000/tháng khi gia hạn*
ĐĂNG KÝ
 • Băng thông 300 Mb/s
 • Hạ tầng mạng 10 Gb/s
 • IP riêng: 1

CPU: 12 Core Gold 5215 CPU 2.20GHz-3.40Ghz

Zalo messenger request