Video hướng dẫn thiết kế website bằng wordpress miễn phí A-Z (Cơ bản) - Bài 01. Cài đặt Appserv

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  9,741
Thiết lập máy tinh bạn đóng vai trò là một server tạo môi trường cho wordpress làm việc. Video hướng dẫn thiết kế website bằng wordpress miễn phí A-Z (Cơ bản) - Bài 01. Cài đặt Appserv 2.6.0.
Thiết lập máy tinh bạn đóng vai trò là một server tạo môi trường cho wordpress làm việc.
Video hướng dẫn thiết kế website bằng wordpress miễn phí A-Z (Cơ bản) - Bài 01. Cài đặt Appserv 2.6.0.

Trong video lần trước tôi đã giới thiệu về bộ video này rồi. Hôm nay tôi sẽ đi vào phần chính luôn

Bài 01: Cài đặt Appser 2.6.0

        - Một website hoạt động như thế nào (Xem video từ: đầu đến phút thứ 6:05')

        - Cài đặt Appser 2.6.0:  (Xem video từ: 6:05' đến hết)

Link download Appserv 2.6.0 cho windows

Xem bài giới thiệu

Endy Hoàng (IT Express)

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request