DNS là gì?

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  5,522
DNS viết tắt của từ tiếng Anh (Domain Name System) tạm dịch là Hệ thống tên miền. Là một giao thức và hệ thống để quản lý tên miền (Domain Name).

DNS (Domain Name System ) là hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet.

Mỗi máy tính tham gia trên Internet sẽ có một địa chỉ riêng gọi là IP  (Internet Protocol) và khi cần kết nối hoặc truy cập tới một máy tính nào đó chúng ta cần biết IP của máy đó tương ứng như: 192.168.1.2 là IPv4 (Ngày nay đã phát triển IPv6 có dạng:  2001:0DC8:1005:2F43:0BCD:FFFF). Nếu nhớ dãy số IP là rất khó từ đó Tên miền (Domain) ra đời và DNS cũng ra đời theo để giải quyết việc này.

DNS là gì?

DNS là gì?

Để hiểu rõ hơn về DNS tôi lấy ví dụ sao cho bạn dễ hiểu

Giả sử khi bạn gõ vào trình duyệt tên miền: itexpress.vn lúc này hệ thống DNS của tên miền này sẽ tìm trong dữ liệu của mình xem IP đã được thiết lập (Người quản lý tên miền vào hệ thống tên miền để cấu hình IP này cho tên miền của mình) là bao nhiêu VD: 192.168.1.1 từ đó sẽ tìm đến máy chủ này lấy dữ liệu và gửi lại trình duyệt cho người dùng.

Cách DNS hoạt động

Một mô hình hoạt động của DNS đơn giản

Tóm lại, trên Internet thì làm việc với địa chỉ IP gồm các con số. DNS ra đời nhằm giải quyết việc này, bến các dãy ký tự IP dài, khó nhớ thành một cái tên nào đó cho dễ nhớ. Cái tên đó được gọi là tên miền.
Ngày nay, tên miền không chỉ là để cho dễ nhớ mà nó còn mang cả 1 câu chuyện thương hiệu cho một doanh nghiệp. Nếu bạn chưa có tên miền, hãy đăng ký ngay một tên miền

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request