Quy định & điều khoản sử dụng website

IT Express
Đăng bởi
IT Express
  3,490
Khi tham gia website của IT Express như xem nội dung, tham gia thành viên, đăng ký sử dụng dịch vụ... bạn phải tuân thủ theo các quy định sử dụng của chúng tôi dưới đây

Các Chính sách, Điều khoản, và Quy định chung khi sử dụng website
 

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản & Quy định chung, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định chính sách và Điều khoản được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

I. QUY ĐỊNH CHUNG


- Khi vào web của chúng tôi, người dùng phải từ 18 tuổi trở lên hoặc trẻ em truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Chúng tôi cung cấp quyền sử dụng web để bạn có thể tham khảo thông tin, hoặc mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Quy định sử dụng đã đề ra.

- Nghiêm cấm sử dụng hoặc copy bất kỳ phần nào thông tin của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

- Tất cả các Điều Khoản và Quy định (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Quy định này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Quy định này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại website này

II. NỘI DUNG DỊCH VỤ & SẢN PHẨM


1. Đối với người sử dụng thông tin

       -  Mặc dù website của chúng tôi đảm bảo không có các thông tin hạn chế tuổi nhưng để sử dụng những thông tin trên website này chúng tôi yêu cầu bạn đủ từ 13 tuổi trở lên và có đủ nhận thức và phân tích khi tiếp cận thông tin

       -  Không được phép sao chép các nội dung trên website này khi chưa được cho phép.

       -  Không để lại các bình luận thô tục, trái với thuần phong mỹ tục và trái pháp luật Việt Nam.

2. Đối với người sử dụng dịch vụ

       -  Mỗi dịch vụ sẽ có từng quy định và hồ sơ đăng ký riêng. Khi bạn đăng ký bất cứ dịch vụ nào đều có hợp đồng đăng ký dịch vụ. Hãy đảm bảo rằng các dịch vụ bạn sử dụng đã được chúng tôi ký hợp đồng để đảm bảo trách nhiệm

       -  Bất cứ một giao dịch các dịch vụ nào trên website này đều thông qua đại diện pháp luật là Công ty TNHH phát triển công nghệ IT Express. Nếu vô tình hoặc cố ý sử dụng một dịch vụ nào thông qua website mà không được chứng nhận từ công ty của chúng tôi, chúng tôi từ chối nhận trách nhiệm từ những giao dịch đó.

Ngoài những quy định nêu trên đây, quý khách đều phải tuân thủ theo luật pháp của nước CHXH CN VIỆT NAM quy định

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request