Mẫu website nhà hàng tiệc cưới đầy màn hình, thiết kế tinh tế

Mẫu website nhà hàng tiệc cưới đầy màn hình, thiết kế tinh tế

Mẫu có nhiều mức giá khác nhau tùy vào tính năng yêu cầu:

1. Mẫu cơ bản: (chi phí: 6.000.000)

Có những module chính: 

          - Giới thiệu (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Sự kiện (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Blog/tin tức (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Thư viện hình ảnh (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

          - Thư viện Cô dâu & Chú rễ (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

          - Thư viện đám cưới (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

          - From liên hệ

2. Mẫu nâng cao: (chi phí: 8.000.000)

Có những module chính: 

          - Giới thiệu (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Sự kiện (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Blog/tin tức (dang bài viết, có thể thêm nhiều bài viết và danh mục bài viết)

          - Thư viện hình ảnh (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

          - Thư viện Cô dâu & Chú rễ (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

          - Thư viện đám cưới (Cho phép tạo Album, tải hình ảnh lên)

 

          - From liên hệ

          - Đặt tiệc online (Chọn: Địa điểm nhà hàng/Sảnh/Số bàn/Chọn thực đơn)

3. Mẫu tùy chọn: (Thảo luận)

          - Thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Xem demo để thấy trực quan mẫu

Zalo messenger request