Trang trí khung cảnh Halloween cho website

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  7,877
Lễ hội Halloween sắp tới, chúng ta có thể trang trí cho website có một khung cảnh sống động về ngày lễ này bằng javascript

Hình demo website có khung cảnh Halloween

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần copy đoạn mã sau và bỏ vào trước thẻ đóng</html>

Style 1: Chỉ con dơi "Quỷ" bay:

<script src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween.js"></script>

Style 2: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween2.js"></script>

Style 3: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script LANGUAGE="JavaScript"  src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween3.js"></script>

Style 4: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script LANGUAGE="JavaScript"  src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween4.js"></script>

Nếu không được, thì copy từng đoạn sau và dán vào trước thẻ đóng </html>

 

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request