Publish website asp.net, chạy thử trên IIS.7, fix lỗi IIS, kiểm thử mod rewrite URL

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  21,956
Sau khi thiết kế xong một website asp.net bằng visual studio chúng ta cần phải publish nó ra mới đưa lên hosting. Tuy nhiên chúng ta cần chạy thử trên localhost (IIS), kiểm thử các URL đã rewrite nếu đã dùng

Sau khi thiết kế xong một website asp.net bằng visual studio chúng ta cần phải publish nó ra mới đưa lên hosting. Tuy nhiên chúng ta cần chạy thử trên localhost (IIS), kiểm thử các URL đã rewrite nếu đã dùng

Sau khi xây dựng xong một website bằng Asp.net bằng Visual Studio để đảm bảo nó hoạt động tốt khi đưa lên hosting thì chúng ta cầm kiểm thử các lỗi của nó trên IIS (localhost) trước.

Để chúng ta có thể:

- Kiểm thử các URL đã rewrite chạy có đúng hay chưa.

- Kiểm tra các lỗi phát sinh khi chạy trên IIS.

- Fix một số lỗi thường gặp khi một website đưa lên hosting trên IIS.

Sau đây là Video hướng dẫn chi tiết từ việc publish một website asp.net trên Visual Studio 2010, tạo và chạy thử trên IIS 7.5, cài đặt và sử dụng Mod Rewrite URL cho IIS 7.5.

Endy Hoàng - ITExpress.vn

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request