Chạy thử một website asp.net trên IIS 7.5 để kiểm thử Rewrite URL

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  10,017
Video hướng dẫn chạy thử một website được lập trình bằng Asp.net (.net 4.0) bằng Visual Studio trên IIS 7.0 trên máy tính cá nhân (localhost) và kiểm thử xem URL sau khi đã rewrite đã chạy tốt chưa?

Video hướng dẫn chạy thử một website được lập trình bằng Asp.net (.net 4.0) bằng Visual Studio trên IIS 7.0 trên máy tính cá nhân (localhost) và kiểm thử xem URL sau khi đã rewrite đã chạy tốt chưa?

Lập trình website bằng Asp.net chắc bạn không lạ gì Visual Studio đây là một công cụ hổ trợ lập trình hệ .net rất mạnh mẽ của Microsoft. Sử dụng Visual Studio chúng ta viết code nhanh hơn, cho phép chạy dự án trực tiếp để kiểm thử các tính năng và tìm lỗi...

Tuy nhiên, nếu website của bạn đã rewrite URL (điều này là cần thiết với xu hướng thiết kế website hiện nay) thì bạn không thể chạy các liên kết đã được rewrite trên Visual Studio. Nếu chạy website sẽ báo lỗi không tìm thấy đường dẫn.

Vì thế, chúng ta cần chạy thử dự án (website) trên IIS trên localhost để kiểm thử các đường dẫn đã được rewrite này.

Xem video sau để thực hiện:

Endy Hoàng - ITExpress.vn

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request