Tạo file thư viện dll trong Visual Studio 2015

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  21,768
Video hướng dẫn biên dịch (build) một class viết bằng dot Net (C#, VB....) thành một file thư viện .dll để tái sử dụng trên nhiều dự án khác nhau. Khi biên dịch thành file thư viện dll bạn có thể chia sẽ cho người khác sử dụng mà họ không can thiệp được vào code bạn đã viết

Khi phát triển các dự án phần mềm, website việc quan trọng là tái sử dụng tài nguyên cũ hay còn gọi là kế thừa những gì đã làm trước đó là rất quan trọng. 


Sử dụng lại tài nguyên bằng file dll trong visual studio

Để tái sử dụng hoặc chia sẽ những lớp (class) hàm (function) dùng chung mà không muốn người khác can thiệp vào code của bạn đã viết thì chúng ta có thể biên dịch nó thành file .dll.

Video hướng dẫn chi tiết:

Chúc các bạn thành công!

Endy Hoàng

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request