Xu hướng thiết kế website trong vài năm tới sẽ thay đổi như thế nào?

Về cơ bản, trong vài năm tới ngành thiết kế website không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, một số yếu tố sẽ được lên ngôi bên canh một số khác ít quan trọng đi