Môi trường làm việc tại IT Express

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  6,138

IT Express quản lý nhân viên không bằng thời gian, địa điểm mà. IT Express chỉ quản lý hiệu quả công việc của nhân viên.

 IT Express quản lý nhân viên không bằng thời gian, địa điểm mà. IT Express chỉ quản lý hiệu quả công việc của nhân viên.

- Để tạo không gian thoải mái cho nhân viên, IT Express không kiểm soát nơi làm việc của nhân viên. Nhân viên IT Express có thể tới công ty, có thể ở nhà hoặc căng tin cafe để làm việc miễn sao hiệu quả công việc tốt nhất.

- IT Express cũng không quản lý thời gian làm việc của nhân viên. IT Express không chấm công, không ép nhân viên phải đến công ty đúng giờ, ra về khi hết giờ.

- Tuy nhiên, nếu có hội họp nhân viên IT Express sẽ được thông báo trước ít nhất 1 ngày khi gấp sẽ được goi tùy ý.

Tất cả vì sự vì sự nghiệp IT Express và thịnh vượng của nhân viên IT Express

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request