Hướng dẫn cài đặt trên Email Microsoft Outlook 2007

Endy Hoàng
Đăng bởi
Endy Hoàng
  10,131
Hướng dẫn cài đặt email trên Hướng dẫn cài đặt Microsoft Outlook 2007 .Hiện nay khi công nghệ phát triển việc sử dụng email trong giao tiếp là vấn đề tất yêu. Việc sử dụng web mail soạn email còn nhiều hạn chế. Một trong những phần mềm quản lý mail tốt và thông dụng nhất hiện nay chính là Outlook của Microsoft

Hướng dẫn cài đặt email trên Hướng dẫn cài đặt Microsoft Outlook 2007 .Hiện nay khi công nghệ phát triển việc sử dụng email trong giao tiếp là vấn đề tất yêu. Việc sử dụng web mail soạn email còn nhiều hạn chế. Một trong những phần mềm quản lý mail tốt và thông dụng nhất hiện nay chính là Outlook của Microsoft

Tên miền (Domain): ten_mien.com (VD itexpressvn.com)

Máy chủ mail (Mail server): mail.ten_mien.com (mail.itexpressvn.com)

Tên người dùng: Nguyen Van A

Email: ten_nguoi_dung@ten_mien.com (hoanhoang@itexpressvn.com)

Mật khẩu (password): 123456

1. Khởi động Outlook 2007 và thao tác đối với lần sử dụng đầu tiên

Bước 1: Khởi động phần mềm Outlook 2007 lên. (Theo mặc định Outlook 2007 được tích hợp trong bộ Office 2007)

Nếu chưa có thì bạn tải Office 2007 về cài đặt vào, hoặc tải

 

 Bước 2: Lần đầu tiên chạy phần mềm Outlook, hộp thoại xuất hiện như hình bên dưới. Bạn nhấn chuột vào nút Next.

Bước 3: Hộp thoại cấu hình tài khoản E-mail xuất hiện, bạn chọn No

Bước 4: Hộp thoại tiếp theo xuất hiện, bạn lựa chọn như hình bên dưới

Tiếp theo, bạn chuyển sang Bước 1 ở phần 2 cài đặt Outlook từ file…

 2. Cài đặt Outlook từ file dữ liệu có sẵn hoặc tạo file dữ liệu mới trong ổ D

E-mail và các dữ liệu của phần mềm Outlook như Calendar, Contact, Task sẽ được lưu trữ chung vào một file .pst. Do vậy, bạn cần đặt file dữ liệu này trong ổ D.

Bước 1: Để tạo file dữ liệu cho Outlook, bạn thực hiện lệnh File / Data File Management…

Bước 2: Theo mặc định Outlook tạo sẵn file dữ liệu và để trong ổ C, bạn nhấn nút Add để tạo file dữ liệu mới

Bước 3: Bạn lựa chọn kiểu file dữ liệu là Office Outlook Personal Folder File (.pst) như hình bên dưới

Bước 4: Hộp thoại như hình bên dưới xuất hiện. Trong hộp thoại này, bạn cần thực hiện 2 thao tác:

Thao tác 1: Lựa chọn đường dẫn để lưu trữ file dữ liệu cho Outlook. Trong hình minh họa bên trên, chúng tôi chọn đường dẫn D:\Outlook

Thao tác 2: Gõ tên file dữ liệu vào ô File name. File dữ liệu thường được đặt tên liên quan đến tài khoản E-mail.

Sau đó, bạn nhấn nút OK, hộp thoại Data Files như hình bên dưới xuất hiện:

Trong hộp thoại trên, dữ liệu được Outlook lưu trữ mặc định vào đường dẫn thể hiện ở cột Comment: Default. Để lưu trữ E-mail vào file bạn vừa tạo, bạn nhấn nút Close để đóng hộp thoại này lại và chuyển tiếp sang Bước 5

Bước 5: Thực hiện lệnh Account Setting như hình bên dưới

Bước 6: Hộp thoại Account Setting xuất hiện. Bạn lựa chọn như hình bên dưới.

Chọn như hình dưới rồi nhấn nút Set as default để lựa chọn file lưu trữ thư mặc định. Chọn OK ở hộp thoại tiếp theo.

 

 

 

Bước 7: Tắt Outlook và khởi động lại Outlook sau đó vào mục Tools/Accout setting Hộp thoại xuất hiện chọn như hình sau và nhấn Remove. Chọn OK với cửa sổ hỏi kế tiếp.

Outlook sẽ lưu trữ E-mail vào file dữ liệu mà bạn vừa thay đổi đường dẫn trong lần khởi động tiếp theo.

 3. Cấu hình tài khoản E-mail cho Outlook

3.1. Cấu hình cho tài khoản E-mail của VNU

Bước 1: Bạn thực hiện lệnh Tools / Account Setting …

Bước 2: Trong thẻ E-mail bạn lựa chọn mục New … như hình bên dưới

Bước 3: Bạn lựa chọn như hình bên dưới và nhấn next.

Bước 4: Hộp thoại cấu hình địa chỉ E-mail xuất hiện như hình bên dưới

Your Name

Nhập tên bạn

E-mail Address

Địa chỉ E-mail

User Name

Tên tài khoản E-mail

Password

Mật khẩu

Incoming mail server (POP3)

 

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để nhận E-mail:172.16.1.160

 

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài

VD là mail.itexpressvn.com

Outgoing mail server (SMTP)

 

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để gửi E-mail:172.16.1.160

 

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài VD là mail.itexpressvn.com

Sau khi gõ đầy đủ các thông số trong hộp thoại trên, bạn nhấn chuột vào nút More Settings.. để chuyển sang Bước 5

Bước 5: Tại bước này, bạn cần thực hiện 3 thao tác

Thao tác 1: Đặt tên cho tài khoản của bạn như hình bên dưới

Thao tác 2:Xác thực cho E-mail gửi đi như hình bên dưới

 Thao tác 3:  Chỉnh sửa các thông số như hình bên dưới

Chú ý: Nếu bạn không đánh dấu vào mục Leave a copy of messages on the server thì sau khi Outlook tải E-mail về, E-mail trên Server sẽ bị xóa.

Bước 6: Sau khi hoàn thành bước 5, bạn sẽ quay trở lại hộp thoại E-mail Accounts như hình bên dưới. Bạn nhấn nút Test Account Settings… để kiểm tra lại quá trình cài đặt tài khoản

Nếu tài khoản E-mail của bạn đã được cấu hình đúng với tất cả các bước, mỗi bước sẽ được thông báo là “Completed” như hộp thoại bên dưới

 2.3.2. Cấu hình cho tài khoản E-mail của Gmail

Để có thể cài đăt được Gmail sử dụng cho Outlook bạn cần bật tính năng POP trong hộp thư của Gmail. Sau khi đăng nhập(login) vào hộp thư Gmail bằng webmail, bạn bấm chuột vào đường link “Cài đặt/Chuyển tiếp và POP/IMAP”, cửa sổ xuất hiện như hình bên dưới.

 Nếu chỉ muốn download E-mail mới:

 

Đặt tên cho tài khoản gmail

Xác thực cho email gửi đi

Chỉnh sửa các thông số tùy chọn như hình dưới

 Outgoing server (SMTP) có thể sử dụng cổng 587

Nguồn: ueb.vnu.edu.vn

Bài viết cùng mục

Những bài viết dưới đây có thể bổ ích cho nội dung bạn vừa đọc ở trên. Hãy khám phá thêm.

Mục lục
Zalo messenger request