BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

Đây là mục những câu hỏi thường gặp khi sử dụng các dịch vụ tại IT Express như Thiết kế website, Tên miền, Hosting, Máy chủ, Email doanh nghiệp... và các dịch vụ khác.

Tôi muốn đăng ký tên miền cần những thông tin gì?

Khi đăng ký tên miền bạn cần cung cấp thông tin cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu tên miền sẽ đăng ký cho nhà đăng ký tên miền

Hồ sơ đăng ký tên miền gồm

Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” và mỗi Nhà đăng ký tên miền sẽ có một mẫu khác nhau, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

1. Đối với tổ chức:

  • Thông tin về chủ thể:
    • Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
  • Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
  • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

Xem và tải mẫu khi đăng ký tên miền tại IT Express Hồ sơ đăng ký tên miền cho TỔ CHỨC

2. Đối với cá nhân:

  • Thông tin về chủ thể:
    • Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
  • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

Xem và tải mẫu khi đăng ký tên miền tại IT Express Hồ sơ đăng ký tên miền cho CÁ NHÂN

 

Bài viết có hữu ích với bạn?
Zalo messenger request