BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

Đây là mục những câu hỏi thường gặp khi sử dụng các dịch vụ tại IT Express như Thiết kế website, Tên miền, Hosting, Máy chủ, Email doanh nghiệp... và các dịch vụ khác.

Máy chủ là gì? Máy chủ Web (Web Server) là gì?

Máy chủ (Server) là một thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng để cung cấp các dịch vụ, tài nguyên hoặc chức năng cho các máy tính khác. Những máy tính truy cập dữ liệu từ máy chủ gọi là máy khách (clients). Máy chủ thường được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu, chia sẻ tài nguyên, cung cấp các dịch vụ mạng như email, trang web, cơ sở dữ liệu, và nhiều ứng dụng khác.

Nhìn chung, máy chủ giống như bao mấy tính khác (như máy tính cá nhân của bạn), tuy nhiên nó được trang bị một cậu hình đặc biệt và được cài đặt những phần mềm đặc biệt nhằm phục vụ mục đích nó đang hoạt động.

Máy chủ web (Web server) là gì?

Web server là một phần mềm hoặc máy tính được sử dụng để lưu trữ, xử lý và phục vụ các tệp và trang web cho các máy tính khác trên Internet hoặc mạng nội bộ. Chức năng chính của máy chủ web là đáp ứng các yêu cầu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) từ các máy tính khách (client) bằng cách cung cấp nội dung web, chẳng hạn như trang web, hình ảnh, video, và các tài liệu khác.

 

Bài viết có hữu ích với bạn?
Zalo messenger request