BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

Đây là mục những câu hỏi thường gặp khi sử dụng các dịch vụ tại IT Express như Thiết kế website, Tên miền, Hosting, Máy chủ, Email doanh nghiệp... và các dịch vụ khác.

DNS tên miền là gì, bản ghi (record) tên miền là gì?

1. DNS là gì?

DNS (viết tắt của cụm từ tiếng anh: Domain Name System) dịch ra tiếng việt là Hệ thống phân giải tên miền

Hiểu một cách ngắn gọn nhất DNS là hệ thống phân giải tên miền (dạng TÊN, vd: google.com) sang một địa chỉ IP dạng số (vd ip4: 112.213.94.123, hoặc ipv6: 2001:0DC8:1005:2F43:0BCD:FFFF) và ngược lại.

DNS hệ thống phân giải tên miền

Việc làm này giúp các thiết bị tham gia Mạng liên lạc với nhau bằng một tên được gắn bằng một địa chỉ cụ thể là IP.

Hàng ngày chúng ta truy cập vào website bằng những tên miền bằng tên dễ nhớ như google.com, tiki.vn, shopee.vn... nhưng thực chất, khi bạn gõ tên miền đó vào trình duyệt website hệ thống phân giải tên miền (DNS) sẽ chuyển các tên miền đó thành các IP cụ thể của máy chủ (hoặc hosting) để tải dữ liệu về cho bạn. Việc nhớ tên miền dễ hơn nhiều khi nhớ một dãy số IP4 và càng khó hơn đối với loại IPv6. Vậy DNS đóng vai trò như là một "người biên dịch" giúp chúng ta duyệt website trở nên dễ dàng hơn.

2. Các loại bản ghi DNS

  • CNAME Record (Bản ghi CNAME): Cho phép bạn tạo một tên mới, điều chỉnh trỏ tới tên gốc và đặt TTL. Tóm lại, tên miền chính muốn đặt một hoặc nhiều tên khác thì cần có bản ghi này. 
  • A Record: Bản ghi này được sử dụng phổ biến để trỏ tên Website tới một địa chỉ IP cụ thể. Đây là bản ghi DNS đơn giản nhất, cho phép bạn thêm Time to Live (thời gian tự động tái lại bản ghi), một tên mới và Points To ( Trỏ tới IP nào).
  • MX Record: Với bản ghi này, bạn có thể trỏ Domain đến Mail Server, đặt TTL, mức độ ưu tiên (Priority). MX Record chỉ định Server nào quản lý các dịch vụ Email của tên miền đó.
  • AAAA Record: Để trỏ tên miền đến một địa chỉ IPV6 Address, bạn sẽ cần sử dụng AAA Record. Nod cho phép bạn thêm Host mới, TTL,IPv6.
  • TXT Record: Bạn cũng có thể thêm giá trị TXT, Host mới, Points To, TTL. Để chứa các thông tin định dạng văn bản của Domain, bạn sẽ cần đến bản ghi này.
  • SRV Record: Là bản ghi dùng để xác định chính xác dịch vụ nào chạy Port nào. Đay là Record đặc biệt trong DNS. Thông qua nó, bạn có thể thêm Name, Priority, Port, Weight, Points to, TTL.
  • NS Record: Với bản ghi này, bạn có thể chỉ định Name Server cho từng Domain phụ. Bạn có thể tạo tên Name Server, Host mới, TTL.

 

 

 

Bài viết có hữu ích với bạn?
Zalo messenger request