Hosting Windows - Hosting Linux - Hosting chuyên wordpress

Wordpress WP1
 • Dung lượng: 3GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

69,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
69,000/tháng khi gia hạn*

Wordpress WP2
 • Dung lượng: 8GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 2 trang
ĐĂNG KÝ

99,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
99,000/tháng khi gia hạn*

Wordpress WP3
 • Dung lượng: 10GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 3 trang
ĐĂNG KÝ

165,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
165,000/tháng khi gia hạn*

Windows Silver
 • Dung lượng: 3GB SSD
 • Băng thông 60GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

85,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
85,000/tháng khi gia hạn*

Windows Silver Plus
 • Dung lượng: 5GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

135,000/tháng

Tiết kiệm 10,000 (6.9%)
135,000/tháng khi gia hạn*

Windows Gold
 • Dung lượng: 7GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 2 trang
ĐĂNG KÝ

165,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
165,000/tháng khi gia hạn*

Windows Gold Plus
 • Dung lượng: 10GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 3 trang
ĐĂNG KÝ

210,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
210,000/tháng khi gia hạn*

Windows Platinum
 • Dung lượng: 15GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 5 trang
ĐĂNG KÝ

250,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
250,000/tháng khi gia hạn*

Windows Diamond
 • Dung lượng: 20GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 5 trang
ĐĂNG KÝ

299,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
450,000/tháng khi gia hạn*

Linux Silver
 • Dung lượng: 2.5GB SSD
 • Băng thông 40GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

78,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
78,000/tháng khi gia hạn*

Linux Silver Plus
 • Dung lượng: 3.5GB SSD
 • Băng thông 80GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

110,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
110,000/tháng khi gia hạn*

Linux Gold
 • Dung lượng: 5.5GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 2 trang
ĐĂNG KÝ

145,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
145,000/tháng khi gia hạn*

Tính năng vượt trội

Những tính năng vượt trội của Hosting mà IT Express đang vận hành và cung cấp. Bạn đã hài lòng về những điều này?

Zalo messenger request