Hosting Windows - Hosting Linux - Hosting chuyên wordpress

Wordpress WP1
 • Dung lượng: 3GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

69,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
69,000/tháng khi gia hạn*

Wordpress WP2
 • Dung lượng: 8GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 2 trang
ĐĂNG KÝ

99,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
99,000/tháng khi gia hạn*

Wordpress WP3
 • Dung lượng: 10GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 3 trang
ĐĂNG KÝ

165,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
165,000/tháng khi gia hạn*

Windows Silver
 • Dung lượng: 3GB SSD
 • Băng thông 60GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

85,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
85,000/tháng khi gia hạn*

Windows Silver Plus
 • Dung lượng: 5GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 3 trang
ĐĂNG KÝ

135,000/tháng

Tiết kiệm 10,000 (6.9%)
135,000/tháng khi gia hạn*

Windows Gold
 • Dung lượng: 7GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 4 trang
ĐĂNG KÝ

165,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
165,000/tháng khi gia hạn*

Windows Gold Plus
 • Dung lượng: 10GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 5 trang
ĐĂNG KÝ

210,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
210,000/tháng khi gia hạn*

Windows Platinum
 • Dung lượng: 15GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 7 trang
ĐĂNG KÝ

250,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
250,000/tháng khi gia hạn*

Windows Diamond
 • Dung lượng: 20GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 9 trang
ĐĂNG KÝ

450,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
450,000/tháng khi gia hạn*

Linux Silver
 • Dung lượng: 2.5GB SSD
 • Băng thông 40GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

78,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
78,000/tháng khi gia hạn*

Linux Silver Plus
 • Dung lượng: 3.5GB SSD
 • Băng thông 80GB/tháng
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

110,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
110,000/tháng khi gia hạn*

Linux Gold
 • Dung lượng: 5.5GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website: 1 trang
ĐĂNG KÝ

145,000/tháng

Tiết kiệm 0 (0%)
145,000/tháng khi gia hạn*

Tính năng vượt trội

Những tính năng vượt trội của Hosting mà IT Express đang vận hành và cung cấp. Bạn đã hài lòng về những điều này?

Zalo messenger