Mẹo gửi e-mail an toàn cho nhiều người trong Outlook 2013

Khi gửi e-mail cho nhiều người nhận cùng lúc (một vài người trong số họ không biết nhau), theo quy tắc thông thường không nên hiển thị địa chỉ e-mail của tất ...