Dedicated Server

host

Dedicated Server

Dedicated Server hay còn được gọi là máy chủ riêng hoạt động dựa trên một máy chủ vật lý. Dịch vụ này giải pháp tối ưu cho việc vận hành website, email với số lượng dữ liệu lưu trữ lớn.

{Không có dữ liệu...}

Tính năng vượt trội

Những tính năng vượt trội của Hosting mà IT Express đang vận hành và cung cấp. Bạn đã hài lòng về những điều này?

Zalo messenger request